× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej AWF Warszawa

Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Adres

22-864-17-67
Marymoncka 34
00-968 Warszawa
Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1